Cập nhật lúc: 12/10/2012 1:56:40 PM

Tư vấn kế toán

Bên cạnh việc cung cấp dịch vụ văn phòng chuyên nghiệp, giúp Doanh nghiệp tạo dựng hình ảnh ĐẸP hơn. Poffice với đội ngũ chuyên gia về kế toán, thuế và luật sư thuế uy tín tại Việt Nam sẵn sàng giúp Doanh nghiệp KHỎE hơn với dịch vụ Tư vấn kế toán.


Hệ thống kế toán là một bộ phận không thể tách rời của mỗi doanh nghiệp trong quá trình phát triển hoạt động kinh doanh. Chính vì vậy hệ thống kế toán luôn luôn tỷ lệ thuận với sự lớn mạnh của công ty, và thể hiện tầm quan trọng của mình trong một chính thể doanh nghiệp thống nhất.

Hiểu và đánh giá đúng vai trò quan trọng của Hệ thống kế toán trong các doanh nghiệp nên từ nhiều năm nay chúng tôi đã thực hiện cung cấp Dịch vụ tư vấn kế toántrên toàn quốc với mong muốn giúp doanh nghiệp thuận lợi trong việc quản lý tốt hệ thống tài chính, hoàn thiện hệ thống chứng từ, sổ sách báo cáo tài chính, quyết toán thuế theo đúng quy định hiện hành và theo chuẩn mực kế toán của Việt nam và toàn cầu.

Những công việc điển hình trong việc thực hiện hoạt động Tư vấn kế toán của chúng tôi có thể kể đến là các hoạt động động tư vấn:

Tổ chức, thiết lập hệ thống kế toán.
Các số liệu kế toán Ban Giám đốc cần quan tâm.
Các qui định về thuế và kế toán.
Cách lưu trữ và quản lý chứng từ kế toán.
Hướng dẫn viết hóa đơn và lập các loại chứng từ theo quy định.
Tư vấn cân đối đầu ra, đầu vào.
Tư vấn tối ưu thuế.

Hỗ trợ trực tuyến
Phụ trách kinh doanh
poffice
poffice.vn
0988.20.44.44
support@poffice.vn
Yêu cầu tư vấn dịch vụ