Cập nhật lúc: 3/28/2013 12:57:09 AM

Lập văn phòng đại diện nước ngoài

Văn phòng đại diện nước ngoài nhằm mục đích tìm hiểu thị trường và thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại phục vụ cho hoạt động thương mại của thương nhân nước ngoài. Công ty tư vấn Việt Luật sẽ tư vấn và hỗ trợ thương nhân nước ngoài tư vấn đầy đủ các vấn đề liên quan thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam để làm chức năng văn phòng liên lạc, tiến hành các hoạt động nghiên cứu thị trường, các hoạt động xúc tiến và xây dựng các dự án đầu tư tại Việt Nam. Thúc đẩy việc thực hiện các hợp đồng, thỏa thuận về lĩnh vực thương mại phù hợp với luật pháp Việt Nam đã ký với đối tác Việt Nam.

Thành lập văn phòng đại diện nước ngoài là đơn vị phụ thuộc của thương nhân nước ngoài tại không có chức năng thực hiện các hoạt động thương mại sinh lời trực tiếp như: mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.
 

1. Điều kiện cấp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện nước ngoài

 Thương nhân nước ngoài được cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam khi có đủ các điều kiện sau:
  Là thương nhân được pháp luật nước, vùng lãnh thổ (sau đây gọi chung là nước) nơi thương nhân đó thành lập hoặc đăng ký kinh doanh công nhận hợp pháp.
  Đã hoạt động không dưới 01 năm, kể từ khi được thành lập hoặc đăng ký kinh doanh hợp pháp ở nước của thương nhân.
  Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện nước ngoài: Sở công thương tỉnh, thành phố thực hiện việc cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, thu hồi Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện nước ngoài.
 

2. Thủ tục thành lập văn phòng đại diện nước ngoài bao gồm:

  Đơn đề nghị cấp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện.
  Bản sao Điều lệ hoạt động của văn phòng đại diện.
  Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh hoặc Giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền nơi thương nhân nước ngoài thành lập hoặc đăng ký kinh doanh xác nhận.
  Báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương chứng minh sự tồn tại và các hoạt động thực sự của thương nhân nước ngoài trong năm tài chính gần nhất.
  Bản sao chứng minh nhân dân (nếu là người Việt Nam); Bản sao hộ chiếu (nếu là người nước ngoài) của người đứng đầu Văn phòng đại diện.
  Bản sao hợp đồng thuê địa điểm đặt trụ sở Văn phòng đại diện nước ngoài.
 

3. Thời gian thành lập văn phòng đại diện nước ngoài

  Thời gian: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.
Hỗ trợ trực tuyến
Phụ trách kinh doanh
poffice
poffice.vn
0988.20.44.44
support@poffice.vn
Yêu cầu tư vấn dịch vụ