Cập nhật lúc: 8/13/2012 11:16:28 AM

Báo cáo thuế

Việc duy trì một hệ thống kế toán chuyên nghiệp đòi hỏi những sự đầu tư cao về nhân sự và kinh phí.

Để giúp doanh nghiệp hoàn toàn yên tâm trong hoạt động kinh doanh của mình, chúng tôi với dịch vụ Kế toán thuế trọn gói sẽ thay mặt doanh nghiệp xử lý , giải quyết mọi vấn đề liên quan đến kế toán, thuế một cách chuyên nghiệp và tin cậy nhất. 


 Nội dung dịch vụ : 

Thực hiện báo cáo thuế hàng tháng:

- Báo cáo thuế GTGT hàng tháng bằng phần mềm thuế mã vạch 2 chiều

-  Báo cáo thuế TNCN hàng tháng bằng phần mềm thuế mã vạch 2 chiều

 Thực hiện báo cáo thuế hàng quý:

- Báo cáo thuế TNCN hàng quý bằng phần mềm thuế mã vạch 2 chiều

- Tờ khai thuế TNDN tạm tính hàng quý bằng phần mềm thuế mã vạch 2 chiều

- Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Thực hiện báo cáo thuế hàng năm:

- Quyết toán thuế TNCN hàng năm bằng phần mềm thuế mã vạch 2 chiều

- Quyết toán thuế TNDN hàng năm bằng phần mềm thuế mã vạch 2 chiều

- Báo cáo tài chính năm gồm Bảng cân đối kế toán, kết quả hoạt đông kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh báo cáo tài chính.

Thực hiện sổ sách kế toán hàng tháng:

- Sổ nhật ký.

- Sổ cái các tài khoản.

- Sổ quỹ tiền mặt.

- Sổ chi tiết công cụ, dụng cụ…

Thực hiện hồ sơ đăng ký thuế đầu mỗi năm:

- Tờ khai thuế môn bài

- Bảng thanh quyết toán hóa đơn năm

- Tờ khai đăng ký hình thức kế toán

- Bảng đăng ký khấu hao TSCĐ

Ngoài ra, chúng tôi còn thực hiện các công việc khác như sau:

- Trực tiếp nộp báo cáo thuế và làm việc với cơ quan thuế

- Tư vấn thủ tục đăng ký lao động và BHXH, BHYT, Bảo hiểm thất nghiệp

- Tư vấn nghiệp vụ phát sinh để hợp lý hoá các chi phí mà doanh nghiệp thực tế đã chi nhằm giảm mức thuế phải nộp

- Tư vấn gỡ rối trong sổ sách kế toán.

- Tư vấn giải đáp những thắc mắc về thuế – kế toán.
Hỗ trợ trực tuyến
Phụ trách kinh doanh
poffice
poffice.vn
0988.20.44.44
support@poffice.vn
Yêu cầu tư vấn dịch vụ